Thông tin liên hệ:

1. Trụ sở Hà Nội

2. Cơ sở phát thuốc Sài Gòn

Những bệnh nhân không có điều kiện đến nhà thuốc tại Hà Nội và Sài Gòn, nhà thuốc có thể chuyển phát thuốc theo đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh.