Điều khoản sử dụng

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản sử dụng này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức kinh hoạt động của chúng tôi, những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin là đúng. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa nhà thuốc An Dược với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi.

Trách nhiệm của chúng tôi

Cung cấp nội dung hữu ích

Chúng tôi cung cấp nhiều nội dung hữu ích cho người dùng. Những nội dung này được biên tập và thiết kế bởi những người có chuyên môn nhằm giúp cung cấp những thông tin nhanh và chính xác nhất cho bạn đọc.

Cải thiện nội dung

Chúng tôi liên tục lắng nghe, theo dõi và chỉnh sửa nội dụng cũng như toàn trang web sao cho mang lại trải nghiệm cũng như thông tin bổ ích nhất cho người dùng của mình.

Trách nhiệm của bạn

Tuân thủ các điều khoản sử dụng

Bạn cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo:

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn nhiều chính sách, trung tâm trợ giúp và gửi phản hồi nhằm trả lời các câu hỏi thường gặp và đáp ứng các yêu cầu của bạn trong quá trình bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng trang web của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với trang web của mình.

Quyền sử dụng nội dung của bạn

Trang web của chúng tôi cung cấp tính năng chat, điền form để lại thông tin. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Nếu bạn chọn chia sẻ thông tin của mình, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp.

Nếu sử dụng nội dung của chúng tôi chia sẻ ở những nơi khác, vui lòng ghi rõ nguồn nhathuocanduoc.com.