Phương huyệt thường dùng trong bệnh khó ngủ

Phương huyệt thường dùng trong bệnh khó ngủ
Đánh giá bài viết

Bệnh mất ngủ là một trong những bệnh lý phổ biến trong xã hội hiện nay. Điều trị hiệu quả bệnh mất ngủ từ liệu pháp châm cứu đang là một trong những xu thế điều trị hiện tại.

Châm cứu chữa mất ngủ

Phương huyệt thường dùng trong điều trị chứng bệnh mất ngủ:

1. Trị mất ngủ do tâm huyết hư:

– Thần môn (bổ)

– Nội quan (bổ)

– Tam âm giao (bổ)

2. Trị mất ngủ do tâm thận bất giao:

– Thần môn (bình)

– Nội quan (bình)

– Tam âm giao (bổ)

– Tâm du (tả)

– Thận du (bổ)

– Dũng tuyền (bổ)

3. Trị mất ngủ do vị phủ bất hòa:

– Thần môn (bình)

– Nội quan (tả)

– Tam âm giao (bổ)

– Trung quản (bổ)

– Phong long (tả)

– Công tôn (bổ)

– Nội đình (tả)

4. Trị mất ngủ do can đởm thực:

– Thần môn

– Nội quan

– Tam âm giao

– Can du (Hoặc Thái xung)

– Đởm du (hoặc Túc lâm khấp)

Nếu bạn hay người thân đang mắc phải chứng bệnh này, các bạn có thể xem chi tiết phác đồ điều trị khỏi bệnh mất ngủ của nhà thuốc nam An Dược.

Gửi bình luận